Tietoa kilpailuista

Kilapilun järjestävät yhdessä Alastaron Metsästysseura ja Virttaan Erä-Veikot.

Alastaron Metsästysseura

Alastaron Metsästysseura ry on perustettu 1934. Metsästysseuran alueet sijaitsevat Varsinais-Suomessa pääosin entisen Alastaron kunnan alueella. Alueeseen kuuluu metsästysmaita 16 153,1 hehtaaria ja vesialueita 12,3 hehtaaria. Maiden halki kulkee Loimijoki.

Valkohäntäpeura on ylivoimaisesti runsain saaliseläin alueellamme. Kanta on vahva ja vuosittainen saalismäärä korkea. Metsästysseurassa on monipuoliset mahdollisuudet harjoittaa metsästyksen lisäksi riistanhoitoa sekä niiden edellyttämää yhdistystoimintaa, luonnonsuojelua ja ampumaurheilua sekä muuta näitä edistävää yhteistoimintaa.

Alastaron metsästysseuralla tämänvuotiset SM hirvenjuoksukilpailut ovat jo kolmannet kautta aikain yhdessä Virttaaan Erä-veikkojen kanssa. Myös ampumarata on yhteisessä käytössä.

Virttaan Erä-Veikot

Seuran on perustanut 15 innokasta metsästäjää 1954. Seuramme on pienehkö, mutta aktiivinen. Jäseniä on hieman päälle 100, joista nuoria, alle 30-vuotiaita, on vajaa parikymmentä. Naisia hirvi-ja peuraporukassamme on useita ja määrä on ollut viime vuosina hienoisessa kasvussa.

Ampumaratamme sijaitsee metsästysmajan tuntumassa. Ahkerassa käytössä oleva ampumarata on kunnostettu ympäristöluvan mukaiseksi. Rataa käytetään paljon, sillä kilpailutoiminta on aktiivista. Pitkin kesää ja syksyä järjestetään sekä Erä-Veikkojen omia että naapuriseurojen välisiä kilpailuja. Paikallisen kilpailutoiminnan lisäksi Virttaalla on ahkerasti järjestetty myös piirin- ja lääninmestaruuskilpailuja.

Käytössämme on myös vuonna 2002 rakennettu lahtivaja Vuonna 2008 rakennettiin majan viereen kota, jossa on hyvä pitää taukoa ja kuivatella vaatteita sateisina jahtipäivinä.